Ochrana osobních údajů

Ochranu údajů bereme vážně. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů patří mezi naše priority. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů slouží k poskytnutí přehledu o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

ODPOVĚDNÁ STRANA

Internetový portál gyntima.info a v něm zahrnutou integrovanou nákupní komunitu (dále jen „webová stránka“) provozuje společnost Herb-Pharma Corporation s.r.o. se sídlem Velke Ludince 654, 935 65 Slovenská republika, home@herb-pharma.com

Když si zobrazíte stránku z našeho webového sídla, váš prohlížeč odešle našemu serveru určité údaje. Tento proces probíhá z technických důvodů a je potřebný k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadované informace. Pro zjednodušení vašeho přístupu k našemu webovému sídlu se shromažďují následující údaje, které se na krátký čas ukládají a používají: IP adresa, datum a čas přístupu, konkrétní stránka, stavový kód HTTP, webové sídlo žádající o přístup, prohlížeč.

Na našem webovém sídle používáme službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanou společností Google Inc. Společnost Google analyzuje naším jménem způsob, jakým používáte naše webové sídlo. Informace shromažďované společností Google ve spojitosti s vaším používáním našeho webového sídla budou odeslány na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky nám společnost Google následně zpřístupňuje v anonymizované podobě. Údaje o používání našich stránek nebudou v rámci tohoto procesu nikdy spojeny s vaší celou IP adresou.

Váš souhlas s použitím služeb webové analýzy můžete kdykoli odvolat, a to buď převzetím a instalací doplňku prohlížeče Google, nebo úpravou vašich souhlasů ve výše uvedené tabulce, přičemž v tomto případě bude uložen soubor cookie s implicitním nesouhlasem. Obě možnosti zabrání používání služeb webové analýzy, pouze pokud používáte prohlížeč, ve kterém jste nainstalovali příslušný doplněk, resp. dokud neodstraníte soubor cookie s nesouhlasem.

Další informace o službě Google Analytics jsou k dispozici v těchto dokumentech: Smluvní podmínky programu Google Analytics, Zabezpečení a ochrana osobních údajů ve službě Google Analytics a Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google.

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů, pokud by to bylo nutné z důvodu nových technologií. Pokud dojde k zásadním změnám v tomto prohlášení o ochraně údajů, sdělíme je na naší webové stránce.