Warunki Korzystania

Herb-Pharma Corporation s.r.o. z siedzibą Velke Ludince 654, 935 65 Republika Słowacka, zarejestrowana w rejestrze podmiotów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Nitrze, REGON: 36 565 016, e-mail: home@herb-pharma. com

Witryna i wszystkie jej części, takie jak treści, oprogramowanie, logo, znaki towarowe, znaki usługowe, fotografie, ilustracje, obrazy, nazwy, teksty, filmy i inne materiały (zwane dalej „Treścią”) są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi i/ lub inne prawa własności intelektualnej. Treść obejmuje zarówno treści będące własnością Herb-Pharma Corporation s.r.o. lub przez nią kontrolowane, jak i treści będące własnością i kontrolowane przez osoby trzecie i licencjonowane przez Herb-Pharma Corporation s.r.o. Strony. Użytkownicy ponadto przyjmują do wiadomości, że poza zakresem prawa, nie mogą, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Herb-Pharma Corporation s.r.o. są upoważnieni do używania jakiegokolwiek znaku handlowego, nazwy firmy lub logo Herb-Pharma i potwierdzają, że nie mają żadnych praw do ich używania.

Staramy się dostarczać Ci dokładne i aktualne informacje. Jednak transmisja danych i informacji przez Internet nie jest całkowicie technicznie niezawodna, dlatego nie możemy zagwarantować poprawności wszystkich danych prezentowanych na tej Stronie.

Dále bychom chtěli zdůraznit, že v informacích dostupných na tomto serveru se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména způsobené zásahem třetích osob. Prosím, informujte nás o jakékoli chybě nebo opomenutí na následující emailové adrese home@herb-pharma.com

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Herb-Pharma Corporation są następujące:

(a) połączenie internetowe,

(b) przeglądarka internetowa.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2. Herb-Pharma Corporation zastrzega, że ​​korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu i zaleca Użytkownikom podjęcie odpowiednich działań w celu ich zminimalizowania.