O nás

Herb-pharma je výrobcom zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a kozmetiky, ktoré sú súčasťou života všetkých vekových generácií od novorodencov až po staršiu dospelosť.

Naše poslanie

Našou snahou je vyrábať výrobky z udržateľných prírodných zdrojov a pomocou vedy dosiahnuť najlepšie výsledky a účinky, ktoré tieto látky môžu ponúknuť. Prostredníctvom našej vízie ľudského zdravia založenej na prírodných, biotechnologických výrobkoch sa neustále učíme a skúmame nové ingrediencie a spôsoby použitia.

V spoločnosti Herb-Pharma, ktorá je vlastníkom a producentom značiek Fytofontana, sú inovácie všade prítomné a vytvárajú novú paradigmu pre biotechnologický priemysel.

História založenia spoločnosti siaha do začiatku 90. rokov minulého storočia. Herb-Pharma prevádzkuje vlastné vývojové a výrobné pracoviská. Na príprave, vývoji a testovaní surovín a finálnych výrobkov sa podieľa tím vedcov, biológov, lekárov, farmaceutov a chemikov. Máme v úmysle vybudovať a uviesť na trh udržateľný reťazec inovatívnych nových liečebných postupov založený na našich technických a vedeckých poznatkoch.

 

fyto small logo

Naša filozofia

  • Záruka kvality – naším cieľom je poskytovať našim používateľom suroviny najvyššej a najčistejšej kvality dostupné na svetovom trhu.
  • Vysoká úroveň bezpečnosti – snažíme sa zabezpečiť, aby všetky naše suroviny spĺňali najvyššie priemyselné štandardy kvality, klinické testy a aby ako konečný produkt neobsahovali žiadne škodlivé látky. 
  • Prírodné produkty – usilujeme sa používať čo najviac surovín z prírodných zdrojov.
  • Inovácie – snažíme sa vám ponúknuť skutočne inovatívne výrobky, nápady a vylepšené spôsoby výroby.
  • Vytvárať hodnoty pre zákazníkov a byť etickí – vo všetkom, čo robíme, sa snažíme plniť náš cieľ v službe zákazníkom a pretvárať prísľub profesionálneho prístupu do našich produktov.