Ochrana osobných údajov

Ochranu údajov berieme vážne. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov patrí medzi naše priority. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži na poskytnutie prehľadu o tom, ako sú Vaše osobné údaje spracovávané.

ZODPOVEDNÁ STRANA

Internetový portál gyntima.info a v ňom zahrnutú integrovanú nákupnú komunitu (ďalej len „webová stránka“) prevádzkuje spoločnosť Herb-Pharma Corporation s.r.o. so sídlom Velke Ludince 654, 935 65 Slovenská republika, home@herb-pharma.com

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, váš prehliadač odošle nášmu serveru určité údaje. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce údaje, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú: IP adresa, dátum a čas prístupu, konkrétna stránka, stavový kód HTTP, webové sídlo žiadajúce o prístup, prehliadač

Na našom webovom sídle používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Spoločnosť Google analyzuje v našom mene spôsob, akým používate naše webové sídlo. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním nášho webového sídla budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou.

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou vašich súhlasov vo vyššie uvedenej tabuľke , pričom v tomto prípade bude uložený súbor cookie s implicitným nesúhlasom. Obe možnosti zabránia používaniu služieb webovej analýzy, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný doplnok, resp. kým neodstránite súbor cookie s nesúhlasom.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, ak by to bolo potrebné z dôvodu nových technológií. Ak dôjde k zásadným zmenám v tomto vyhlásení o ochrane údajov, oznámime ich na našej webovej stránke.