PROBIOTICKÝ DOPLNOK STRAVY

GYNTIMA FYTOPROBIOTICS

DOPLNOK STRAVY PODPORUJE PRIRODZENÚ ROVNOVÁHU VAGINÁLNEJ MIKROFLORY

 

Kombinácia Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus acidophilus (1,47 mld CFU / v dennej dávke) umožňuje ženám podporovať prirodzenú rovnováhu vaginálnej mikroflóry.

Produkt pozostáva z kombinácie bakteriálnych kmeňov, ktoré prežívajú prechod cez tráviaci trakt a môžu úspešne prechádzať do vaginálneho prostredia.

(Balenie: 60 kapsúl,)

Odporúčaná denná dávka: 2x denne 1 kapsula, ideálne s jedlom alebo po jedle. Ak súčasne užívate antibiotiká, nechajte od nich aspoň dvojhodinový odstup.

Pre optimálnu účinnosť odporúčame užívať po dobu minimálne 2-3 mesiace. Najprospešnejšie pre dlhodobú spokojnosť je opakované užívanie viackrát ročne.

KLINICKY DOKUMENTOVANÁ PROBIOTIKA NA ZVÝŠENIE ZDRAVEJ VAGINÁLNEJ FLÓRY

Prebehlo niekoľko klinických štúdií o potenciáli dvoch probiotík používaných v potravinovom doplnku Gyntima Fytoprobiotics;

L. acidophilus La-14 a L. rhamnosus HN001.

U týchto kmeňov bolo preukázané, že pomáhajú udržiavať zdravý vaginálny mikróbiom, čo môže znížiť riziko vaginálnych infekcií a zlepšiť celkové reprodukčné zdravie.

Bolo klinicky dokázané, že kmene obsiahnuté v doplnku stravy Gyntima Fytoprobiotics

  • zvyšujú zdravú vaginálnu flóru,
  • znižujú prevalenciu bakteriálnej vaginózy (BV),
  • a znižujú výskyt infekcií močových ciest (UTI) u žien.

 

Publikované klinické štúdie

1. Randomizovaná kontrolovaná štúdia zverejnená v časopise BMC Women's Health v roku 2017 zistila, že kombinácia probiotík HN001™ a La-14® významne zvýšila množstvo laktobacilov a znížila výskyt BV u žien.
2. Ďalšia randomizovaná kontrolovaná štúdia publikovaná v časopise Beneficial Microbes v roku 2018 zistila, že kombinácia probiotík HN001™ a La-14® významne zvýšila množstvo laktobacilov a znížila výskyt UTI u žien s anamnézou opakujúcich sa infekcií močových ciest.