Všeobecné podmínky užití

Společnost Herb-Pharma Corporation s.r.o. se sídlem Velke Ludince 654, 935 65 Slovenská republika, zapsaná v rejstříku podnikatelských subjektů Státního soudního rejstříku vedeném oblastním soudem pro Nitra, IČ: 36 565 016, e-mail: home@herb-pharma.com

Stránky a všechny jejich části jako jsou obsah, software, loga, ochranné známky, servisní značky, fotografie, ilustrace, obrázky, jména, texty, videa a další materiály (dále jen „Obsah“) jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a / nebo jinými právy duševního vlastnictví. Obsah zahrnuje jak obsah, který vlastní nebo kontroluje společnost Herb-Pharma Corporation s.r.o., tak i obsah vlastněný a kontrolovaný třetími osobami a licencovaný společnosti Herb-Pharma Corporation s.r.o.. Uživatelé souhlasí, že se řádně seznámí a budou dodržovat všechna autorskoprávní omezení a upozornění uvedená na Stránkách. Uživatelé dále berou na vědomí, že nad rámec zákona nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Herb-Pharma Corporation s.r.o. oprávněni použít žádnou ochrannou známku, firmu nebo logo společnosti Herb- Pharma a uznávají, že jim z nich nebo na ně neplynou žádná práva užití.

Snažíme se vám poskytnout přesné a aktuální informace. Nicméně, přenosy dat a informací přes Internet nejsou absolutně technicky spolehlivé, a tak nemůžeme zaručit správnost všech údajů, které jsou uvedeny na těchto Stránkách.

Dále bychom chtěli zdůraznit, že v informacích dostupných na tomto serveru se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména způsobené zásahem třetích osob. Prosím, informujte nás o jakékoli chybě nebo opomenutí na následující emailové adrese home@herb-pharma.com

1. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem, který používá Herb-Pharma Corporation, jsou následující:

(a) připojení k internetu,

(b) webový prohlížeč.

TECHNICKÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

2. Herb-Pharma Corporation vyhrazuje, že s používáním Servisu může souviset standardní riziko spjaté s používáním internetu a Uživatelům doporučuje, aby přijaly příslušná opatření k jejich minimalizaci.